Drodzy Rodzice

Otwarcie przedszkola nie oznacza powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania przedszkola. Placówka przede wszystkim organizuje zajęcia opiekuńcze. Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Z opieki w przedszkolu korzystać mogą tylko dzieci obojga rodziców pracujących lub w przypadku rodziny niepełnej rodzica pracującego, a także dzieci, których sytuacja rodzinna stanowi wskazanie do podjęcia opieki przez przedszkole.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Prosimy o pomoc w przygotowaniu dziecka do funkcjonowania w nieco zmienionej rzeczywistości przedszkolnej. Będzie to trudne. Nie chcemy dzieci przestraszyć, jednak należy je uczulić i przygotować do funkcjonowania w trochę inny sposób niż zwykle. Biorąc pod uwagę trudną  sytuację,  w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, przesyłamy do Państwa  informacje wiążące się z korzystaniem z usług naszej placówki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic musi złożyć  podpisany wniosek o przyjęcie dziecka, przesyłając go w formie  mailowej na adres: pp18@kedzierzynkozle.pl lub wrzucając go do skrzynki, która znajduje się w przedsionku przedszkola.

2. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek, przytulanek, książek itp  ani też produktów spożywczych. Również z przedszkola nie zabierają do domu np. wykonanych obrazków.

3. Dzieci w przedszkolu nie będą przebywały w maseczkach ochronnych, zarówno w budynku jak i na placu zabaw.

4.W ciągu całego dnia dziecko przebywa w jednej sali pod opieką tych samych nauczycieli i personelu pomocniczego.

5. W grupie będzie maksymalnie 8 dzieci. Dzieci z poszczególnych grup nie będą się ze sobą łączyły.

6. Dzieci nie będą wychodziły na spacery. Możliwe jest wyjście z dziećmi na przedszkolny plac zabaw i korzystanie z urządzeń, które będą każdorazowo dezynfekowane.

7. Z sali zostaną usunięte zabawki, sprzęty i wyposażenie, którego nie można skutecznie systematycznie dezynfekować. Nie będzie na podłodze wykładziny dywanowej.

8. Dzieci będą bawić się w określonej odległości od siebie, aby zminimalizować kontakt miedzy sobą, stanowiący ryzyko zakażenia.

19. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci:

-z objawami chorobowymi

– z grupy wysokiego ryzyka zachorowania (np. cukrzyca).

PRZYPROWADZENIE I ODBIERANIE

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez jednego rodzica/prawnego opiekuna. Rodzic musi być wyposażony  w maseczkę i w rękawiczki, a dziecko, które ukończyło 4 lata- w maseczkę.

2. Do przedszkola wchodzi jeden rodzic i jedno dziecko/dzieci w przypadku rodzeństwa/.
W wiatrołąpie rodzice dezynfekują dłonie płynem do dezynfekcji zgodnie z zamieszczoną instrukcją użytkowania.

4.  Kolejny rodzic z dzieckiem  wchodzi do  przedszkola dopiero wtedy,  gdy jeden rodzic wyjdzie z przedszkola. 

5. Rodzic  dziecka  podchodzi do drzwi wejściowych do szatni, gdzie personel przedszkola mierzy dziecku  temperaturę.

6. Po stwierdzeniu poprawnej temperatury ciała dziecka, rodzic zdejmuje dziecku maseczkę ochronną i przekazuje dziecko personelowi przedszkola. Następnie  przekazuje kartę identyfikacyjną dziecka pracownikowi, który zaznacza obecność dziecka  i wychodzi
z przedszkola, zabierając ze sobą maseczkę ochronną dziecka.

7. Rodzic  przychodząc do przedszkola po odbiór dziecka musi być wyposażony w maseczkę i rękawiczki ochronne oraz maseczkę dla dziecka (nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły czwartego roku życia).

8. Rodzic  odbiera ubrane dziecko/dzieci od personelu przedszkola  w drzwiach wyjściowych z szatni. Następnie przekazuje (w rękawiczkach ochronnych) kartę identyfikacyjną personelowi przedszkola w celu odznaczenia wyjścia dziecka  i opuszcza placówkę z dzieckiem/dziećmi.

9. Dzieci nie mogą być przyprowadzane i odbierane przez osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia (osoby z grupy wysokiego ryzyka). 

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.