projekty realizowane w grupie Krasnoludki

  • Projekt Ogólnopolski „Oto Hałabała, zna go Polska cała”
projekty realizowane w grupie Krasnoludki

W roku szkolnym 2021/22 grupa Krasnali będzie brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym dla przedszkoli „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. Projekt polega na realizacji zadań przez grupę przedszkolną. W tym projekcie ważna jest maskotka krasnala Hałabały, która będzie towarzyszyć dzieciom przez cały rok.

Cel główny projektu:

wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Cele szczegółowe:

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez

obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy

potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,

• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych

KRASNALE REALIZUJĄ ZADANIA PROJEKTU „OTO HAŁABAŁA, ZNA GO POLSKA CAŁA”

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej pt. „Oto Hałabała, zna go Polska cała”,  Krasnale wykonały wrześniowe zadania. Z radością powitaliśmy nowego przyjaciela  krasnala Hałabałę. Zrobiliśmy kącik w naszej sali dla miłego gościa oraz wykonaliśmy portret krasnoludka. Poznaliśmy wiele ciekawostek o autorce Lucynie Krzemienieckiej oraz o okolicznościach powstania książeczki pt. „Z przygód krasnala Hałabały”.