sprawowane funkcje

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Aleksandra Baraniak

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola.

Statut Publicznego przedszkola Nr 18  dostępny jest w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej placówki.

Oświadczenia majątkowe znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle :

https://bip.kedzierzynkozle.pl

W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony nauczyciel:

mgr Justyna Nowak

RADA PEDAGOGICZNA

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych

 1. nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 2. nauczyciela języka niemieckiego
 3. nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
 4. katechetę
 5. nauczyciela logopedę

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie

RADA RODZICÓW

skład rady rodziców 2021/2022

Grupa krasnoludków: 

·         Szymon Kupka

·         Elżbieta Szip

·         Magdalena Elias

 

Grupa tygrysków:

·         Jan Grzywocz

·         Magdalena Malcherczyk

·         Karolina Gębala – Szmyt

Grupa Smerfów:

·         Patrycja Czogalla

·         Aneta Klemens

·         Justyna Węgrzyk

 

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078, 1148, 1287, 1680, 1681, 1818) oraz Statut Przedszkola

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola

PRZEDSZKOLE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH:

 1. sekretarkę,
 2. pomoce nauczyciela,
 3. woźne,
 4. kucharkę,
 5. pomoce kucharki,
 6. inspektora ochrony danych osobowych,
 7. konserwatora

.