opłaty

opłaty

Zgodnie z § 27.1 STATUTU Rodzice dzieci wnoszą odpłatność, która obejmuje koszty wyżywienia oraz opłaty stałej za każdą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową zgodnie z umową pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola. Opłata za przedszkole jest naliczana za faktyczny pobyt dziecka w placówce.