projekty – tygryski

II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli „Ekokulturalne przedszkole”

projekty - tygryski
  • które ma na celu podejmowanie różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. W każdym miesiącu mamy do wykonania jedno zadanie – wyzwanie do zrealizowania.
    We wrześniu wykonaliśmy zadanie „Zielona sala”, dzieci poznały rośliny w sali, pomogły w ich ustawianiu a także dbają o nie.
    Październik minął nam na ochronie drzew i oszczędzaniu papieru W sali przedszkolnej stworzyliśmy (już na stałe) kącik makulatury – do którego będzie trafiać różnego rodzaju papier: kartki, które tylko częściowo zostały wykorzystane, nieudane rysunki, ścinki po pracach plastycznych, kartki zadrukowane po jednej stronie.. Każdy może w dowolnym momencie sięgnąć po papier z tego pojemnika i ponownie wykorzystać kartkę. Zgromadzony tam papier może przydać się również do różnorodnych prac plastycznych, które nie wymagają użycia czystej kartki w dużym formacie.

Projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury” moduł I „Czytamy razem z małym misiem”

projekty - tygryski

Dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – misia, który w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszkał” w kąciku czytelniczym. Zostało nadane mu imię Teodor. Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka po domach przedszkolaków wędruje zalaminowane zdjęcie misia. Na karcie dzienniczka rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonują pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).

„Raz, dwa, trzy – ćwiczysz ty”

projekty - tygryski

– Projekt z zakresu gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy – celem projektu jest przeciwdziałanie istniejącym wadom postawy i doprowadzenie ich, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego, a także niedopuszczanie do powstawania wad postawy. W ramach projektu raz w tygodniu przeprowadzane są zajęcia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej i zabawy, codziennie natomiast dzieci wykonują poranną gimnastykę, w trakcie której nauczyciel zwraca uwagę na utrzymanie prawidłowej postawy ciała