ZASADY NABORU

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Nabór do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w formie elektronicznej.

Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn – Koźle

Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać przedszkola szeregując je według własnego priorytetu. Przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie ją przeczytać, uzupełnić, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (pracownicy przedszkola wprowadzą kartę do systemu).

Adres strony do naboru: www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl.