Inowacje w grupie Krasnoludki

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Bajka – magiczne lustro trudnych spraw dzieci

(autor: Natalia Lesik)

Innowacja pedagogiczna „Bajka – magiczne lustro trudnych spraw dzieci” skierowana jest do dzieci 3, 4 letnich i ma na celu pomóc dzieciom przezwyciężyć lęki związane z różnego typu sytuacjami oraz w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi.  Podczas bajko terapii wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst, który ma spowodować pozytywne myślenia u dziecka. Dziecko zaczyna rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Literatura dostarcza też właściwe wzorce postępowania. Sprawia, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, i w którym przestają czuć się samotnie. Książka pełni różnorakie funkcje. Treści w niej zawarte pozwalają na zdobycie takich umiejętności, które umożliwią zrozumienie nowych lub trudnych sytuacji. Stają się podpowiedzią do tego, jak sobie radzić. Opowieść, która kończy się dobrze oraz pozytywny bohater, z którym utożsamia się dziecko, pomagają dziecku podnieść poczucie własnej wartości. Sytuacja, która w oczach dziecka była nie do przejścia, staje się możliwa do pokonania. Dziecko uczy się, że nigdy nie należy się poddawać. Zadaniem takich bajek jest także pewna forma relaksacji, ograniczenie stresu czy napięcia emocjonalnego, budowanie dobrego samopoczucia i nastawienia pozytywnego myślenia. Innowacja realizowana jest w ramach godzin pobytu dzieci w przedszkolu.