ogłoszenie

ogłoszenie

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy obowiązującym pracowników Publicznego Przedszkola Nr 18 w Kędzierzynie – Koźlu , w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2021 r z powodu wystąpienia w dniu 25 grudnia 2021 r   święta przypadającego w inny niż niedziela dzień wolny od pracy  wyznaczam

24 grudnia 2021

Jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Publicznego Przedszkola Nr 18 w Kędzierzynie – Koźlu,   co oznacza że w  w/w dniu Publiczne Przedszkole Nr 18 będzie nieczynne

Podstawa prawna:

  art. 130§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm)

Proszę o zapewnienie w tych dniach opieki swojemu dziecku.

Rodziców nie mogących zapewnić opieki dzieciom w w/w terminie proszę o zgłoszenie się do dyrektora placówki do dnia 17.12.2021 r.

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.