Nabór do przedszkoli

Szanowni Rodzice,

Nabór na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się 23 lutego 2022 r., dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2016 – 2019). Prowadzony będzie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Należy pamiętać, że dzieci w wieku sześciu lat mają obowiązek odbyć edukację przedszkolną.
W uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2 lata i 9 miesięcy na dzień 1 września, również mogą zostać przyjęte do placówki przedszkolnej pod warunkiem, że po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej pozostaną wolne miejsca. Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce. Deklaracja musi być złożona w terminie od 7 lutego do 14 lutego 2022r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji, to samo dotyczy sytuacji, kiedy rodzic chce zmienić przedszkole na inne, wtedy również musi wziąć udział w rekrutacji pamiętając, aby w poprzednim przedszkolu złożyć rezygnację z kontynuacji. Należy zaznaczyć, że nie złożenie wniosku o kontynuację z wychowania przedszkolnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Szczegółowe informacje, zasady, ważne terminy, wnioski, druki oświadczeń, kryteria ustawowe i gminne obowiązujące przy przyjęciu dziecka do przedszkola dostępne są na stronie:  ( oraz w załacznikach poniżej )

http://www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.