Szanowni Państwo!


Od 6 maja br. dopuszcza się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli w ograniczonym zakresie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia. Aby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce i bezpieczne warunki przebywania w niej analizujemy każdą placówkę pod kątem
obowiązującego reżimu sanitarnego. Dyrektorzy zbierają informację od Państwa jakie jest zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi. Nie wszystkie dzieci będą mogły być przyjęte do placówki. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla przedszkoli i żłobków opublikowane są na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki. O terminie otwarcia poszczególnych żłobków i przedszkoli będziemy informować na stronach tych placówek.

Zastępca Prezydenta
Wojciech Jagiełło.

Drodzy Rodzice!

W związku z informacją, iż od 6 maja br. organy prowadzące przedszkola mogą je otworzyć podajemy do wiadomości ustalenia tj;

1) Z usług przedszkola od 6 maja 2020 r. mogą korzystać tylko dzieci obu rodziców pracujących lub w przypadku rodziny niepełnej rodzica pracującego.

2) Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

3) Rodzice, aby uzyskać opiekę przedszkolną nad dzieckiem, zgłaszają to poprzez złożenie informacji do placówki telefonicznie lub drogą mailową.

4) Od 6 maja 2020 r. do odwołania będzie ograniczona liczebność grupy przedszkolnej tj; nie mniej niż 4 m 2 powierzchni sali na 1 dziecko.

5) Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzice będą składać oświadczenie, że nikt z osób zamieszkujących z dzieckiem nie przebywa na kwarantannie ze wskazaniem konieczności aktualizacji tej informacji.

Nie wszystkie dzieci będą mogły być przyjęte do placówki.

W związku z powyższą informacją prosimy Rodziców, którzy chcą zgłosić zapotrzebowanie na otwarcie placówki i pobyt w niej dziecka o wypełnienie DWÓCH załączników (oświadczeń) znajdujących się poniżej i wysłanie ich skanów na maila Publicznego Przedszkola Nr 18 tj;  pp18@kedzierzynkozle.pl

najpóźniej do 04.05.2020 r. /tj; poniedziałek/ do godz. 11:00 !!!

1. Oświadczenie w związku z powrotem do pracy lub innej przyczyny uniemożliwiającej sprawowanie opieki nad dzieckiem

2. Oświadczenie o nieprzebywaniu w kwarantannie lub w izolacji

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.