Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi. Wszystkie publiczne przedszkola, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.

Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19. W związku z ograniczeniami lokalowymi oraz kadrowymi nasze przedszkole może
przyjąć maksymalnie 10 dzieci. Jednocześnie informujemy, że rodzice, którzy potrzebują opieki dla dziecka w okresie wakacji powinni wcześniej uzgodnić powyższą kwestię z dyrektorem przedszkola i dokonać zgłoszenia na dokumencie zgłoszenia dziecka i załączniku Nr 2 oraz podać we wniosku konkretne terminy pobytu dziecka w przedszkolu w lipcu i sierpniu. Jest to niezbędne dla zapewnienia sprawnej organizacji pracy placówki.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami , podpisanie i przesłanie na adres mailowy przedszkola w terminie do 22 czerwca 2020r. Rodzice dzieci uczęszczających mogą dostarczyć zgłoszenie bezpośrednio do nauczycielek w oddziałach. Wnioski do pobrania poniżej, lub do odebrania w formie papierowej w przedszkolu.


Wniosek wypełniony i podpisany oraz zaświadczenie z pracy należy wysłać skanem na adres pp18@kedzierzynkozle.pl do dnia 22 czerwca 2020r. do godziny 14:00 lub w kopercie wrzucić do skrzynki pocztowej przedszkola – w podanym powyżej terminie.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola.

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.