Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi. Wszystkie publiczne przedszkola, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci […]

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Od 6 maja br. dopuszcza się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli w ograniczonym zakresie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Aby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce i bezpieczne warunki przebywania w niej analizujemy każdą placówkę pod kątem obowiązującego reżimu sanitarnego. Dyrektorzy zbierają informację od Państwa jakie jest zapotrzebowanie na […]